Datum: 20-09-2015

Door: Anske Smit

Onderwerp: Symfoclassis in Sneek

Mooi, dat we geheel onafhankelijk van elkaar en uit een verschillend perspectief, nagenoeg tot delfde conclusie komen. met vriendelijhke groet,
www.anskesmit.com

Nieuw bericht